Reference

Výrobní linky pro montáž a kompletaci výrobků s využitím robotů

Nahrazení manuální práce pomocí jednoúčelových strojů a zařízení

Automatické zakládání šroubů do brusky NOMOCO

Automatické zakládání šroubů do brusky NOMOCO

Zařízení slouží k automatickému třídění a zakládání šroubů do brusky Nomoco. Vstupní zásobník zařízení pojme cca 450kg šroubů, které jsou postupně přisypávány do kruhového vibračního podavače. Za podavačem jsou šrouby směrovány do skluzů a ukládány ve dvou drahách řetězového dopravníku, který zásobuje brusku. Zařízení je koncipováno pro bezobslužný provoz. Jednoduchou přestavbou je možné jednoduše přecházet mezi různými typy šroubů.

Automatické nanášení maziva

Automatické nanášení maziva

Automatická  mazací stanice může být součástí linky. Do stanice je roboticky založena přesně orientovaná komponenta, na kterou je v daných bodech naneseno požadované množství maziva.

Linka třískového hospodářství

Linka třískového hospodářství

Linka slouží pro separaci oleje a kovových třísek z obrábění. Vozíky s odpadovým materiálem zařízení automaticky vyklopí a dojde k separaci řezné emulze a drcení třísek. Třísky jsou automaticky tříděny podle čarového kódu do kontejnerů a řezný olej je podle typu čerpán do jednoho ze tří IBC kontejnerů s hlídáním hladiny.

Automatická šroubovací stanice

Automatická šroubovací stanice

Slouží k sešroubování dílů v určených souřadnicových bodech. Stanice je osazena dvěma portály XY se 2 automatickými šroubováky s hlídáním polohy a momentu. Stanice je určena ke šroubování několika typů výrobků, aktuálně založený typ je automaticky detekován kamerou nebo senzory. Podle receptury je zašroubováno 10-15ks šroubků dané varianty výrobku. Stanice disponuje přesným naklápěním a natáčením, aby bylo možné sešroubovat výrobek na jedno založení operátorem.

Počítačové rozpoznávání komponent a pick & place roboty

Počítačové rozpoznání orientace a typu dílu

Počítačové rozpoznání orientace a typu dílu

Nad každým lineárním vibračním dopravníkem je osazena kamera. Kamerami je po vibraci dílů zjištěna správná orientace a směr natočení dílu. Tímto je dokonale zajištěno bezvadné uchopení a následné založení komponenty.

Robotické zakládání dílů do montážní paletky

Robotické zakládání dílů do montážní paletky

Výrobek je vyráběn z jednotlivých komponent ve speciálně navržené paletce, ve které postupně vzniká operacemi zakládání, klipování, lisování, šroubování. Závěrečná operace je výstupní kamerová kontrola úplnosti, výrobek je vyhodnocený jako OK nebo NOK a je uložen do příslušného boxu.

Investiční celky - dodávky technologií

Celek se vstřikolisem a JUS pro montáž výrobku

Celek se vstřikolisem a JUS pro montáž výrobku

V aplikaci byl použit robot pro manipulace na jednoúčelové zařízení, které tvarově spojovalo plastové komponenty a magnety, výrobek byl v poslední fázi montáže bodově zavařen ultrazvukem.

Automatická brousící linka s typovými stroji

Automatická brousící linka s typovými stroji

Koncept technologického celku se vstupními boxy s ocelovými tabulemi, manipulačním robotem, dvěma brousícími linkami, myčkou a boxy k ukládání broušených tabulí.

Procesní průmysl

Robot Stäubli pomáhá ve výrobě sýrů

Robot Stäubli pomáhá ve výrobě sýrů

V procesu výroby sýra je pro jeho správné vyzrávání potřeba prořezat sýřeninu, která je umístěna v plastové nádrži na výrobní lince. Tyto operace provádí robot dvěma nerezovými síty, která si automaticky mění. Robot Stäubli nahradil těžkou manuální práci při výrobě sýrů.

Dejme společně
strojům inteligenci

Kontaktujte nás

info@compas.cz
+420 567 567 110

Compas robotika, s.r.o.
Nádražní 610/26
59101 Žďár nad Sázavou
Česká Republika

Provozovna
Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 109512.