Robotika, stroje
a zařízení v průmyslové automatizaci

Komplexní dodávky robotických pracovišť

Dodáváme technologické investiční celky, výrobní linky a JÚS. Realizaci zařízení zajišťujeme od konstrukce přes výrobu, montáž, až po uvedení do sériového provozu.

Výrobu námi navržených zařízení realizujeme vlastními výrobními kapacitami nebo subdodavatelsky s našimi vybranými dodavateli. Spolu s partnery koordinujeme postup výroby, přejímek, zkoušek daného zařízení a uvedení do provozu u zákazníka. Součástí dodávky je rovněž automatizace zařízení zajišťovaná vlastními kapacitami skupiny Compas. Zajišťujeme také záruční i pozáruční servis.

Jsme držiteli certifikací ISO:

Koncepční studie

Koncepční studie

Provádíme funkční analýzu a technické posouzení zadání. Navrhujeme optimální řešení, která zahrnují nejmodernější trendy dostupných technologií včetně řešení ve vizi Industry 4.0. V případě požadavků zákazníků posuzujeme i možnosti modernizace stávajících zařízení z hlediska proveditelnosti.

Mechanické koncepty

Mechanické koncepty

Koncepční studii jsme schopni podpořit mechanickým návrhem, který zahrnuje a zohledňuje možnosti nového řešení z hlediska funkčnosti, efektivity a ceny. Koncept může zahrnovat také simulace výrobních procesů.

Modernizace strojů a zařízení

Modernizace strojů a zařízení

Provádíme modernizaci strojů, zařízení i výrobních linek, jak po stránce implementace automatizačních či robotických prvků, tak po stránce modernizace elektroinstalace a řídících systémů strojů. Hlavním cílem je zvýšení produktivity procesů u našich zákazníků.

Robotická pracoviště

Robotická pracoviště

V oblasti robotizace spolupracujeme s předními výrobci robotů, jejichž produkty implementujeme do výrobních procesů našich zákazníků s podporou nejmodernějších simulačních nástrojů. Technologické funkce tak v maximálním možném rozsahu vyzkoušíme již v oblasti vývoje.

Kompletní dokumentace

Kompletní dokumentace

K jednotlivým projektům vytváříme kompletní projektovou dokumentaci dle požadavků zákazníků, v CAD systému NX a Eplan.

Servis

Servis

K realizovaným projektům zajišťujeme záruční servis a stálou podporu.

Dejme společně
strojům inteligenci

Kontaktujte nás

info@compas.cz
+420 567 567 110

Compas robotika, s.r.o.
Nádražní 610/26
59101 Žďár nad Sázavou
Česká Republika

Provozovna
Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 109512.